Κανόνες Λειτουργίας

Share

Οι κανόνες λειτουργίας του Club είναι σχεδιασμένοι με σκοπό την εξασφάλιση της άνεσης και της ασφάλειας των Μελών μας και τη διατήρηση του μέγιστου επιπέδου υγείας και προπόνησης όλων των Μελών, των Επισκεπτών και του Προσωπικού. Καθώς οι κανόνες αποτελούν μέρος των όρων που υπογράφονται κατά την εγγραφή στο AAC® η αδυναμία τήρησης και συμμόρφωσης με αυτούς μπορεί να οδηγήσει στην αποβολή των Μελών ή των Επισκεπτών από αυτό. Το Club διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιονδήποτε ή και όλους τους κανόνες χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση στα Μέλη.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΕΙΣΟΔΟΣ

Για την είσοδο στο Club απαιτείται η επίδειξη έγκυρης κάρτας AAC® στη ρεσεψιόν ή η δήλωση του ονοματεπώνυμού σας στο Προσωπικό.

GYM, PERSONAL GROUPS, FITNESS CLASSES & MARTIAL ARTS

Απαραίτητη κρίνεται η υψηλού επιπέδου προσωπική υγιεινή.

Οι αθλούμενοι πρέπει να φορούν ενδύματα κατάλληλα για την αντίστοιχη προπόνηση.

Οι τσάντες, τα προσωπικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων, δεν επιτρέπονται στις αίθουσες. Επίσης, οι τσάντες απαγορεύονται σε όλους τους χώρους προπόνησης.

Μετά τη λήξη της προπόνησής σας παρακαλείσθε να επανατοποθετείτε όλα τα βάρη με ασφάλεια στη θέση τους.  

Για λόγους υγείας και ασφάλειας απαγορεύεται η καθυστερημένη είσοδος στα μαθήματα. Στα Μέλη & στους Επισκέπτες δε θα δίνετε η δυνατότητα να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε μάθημα μετά την έναρξη του. Αυτό έχει σαν σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας και την αποφυγή αναστάτωσης και διακοπής την προπόνησης των υπόλοιπων Μελών. Επίσης, γνωστοποιείται ότι οποιουδήποτε τύπου ακατάλληλη ή επιθετική συμπεριφορα απέναντι στους υπεύθυνους των μαθημάτων δε θα γίνεται ανεκτή

Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να παραστείτε σε κάποιο από τα μαθήματα παρακαλείσθε να ακυρώσετε την κράτησή σας έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα προπόνησης σε κάποιον άλλον.

Στις αίθουσες και στους λοιπούς χώρους προπόνησης απαγορεύονται οποιουδήποτε τύπου γυάλινα δοχεία, ζεστά ροφήματα ή τρόφιμα.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα Μέλη υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μία εισαγωγική επίσκεψη σχετικά με τα προγράμματα, τους χώρους και τον εξοπλισμό του Club. Το Προσωπικό δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συνεχή παρακολούθηση των Μελών & των Επισκεπτών σχετικά με τη χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού, οποιαδήποτε ώρα, σε οποιονδήποτε χώρο του Club. Καθώς η εισαγωγική επίσκεψη και γνωρίμία με το Club παρέχεται σε όλα τα Μέλη & τους Επισκέπτες,  το Club δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για  οποιονδήποτε τραυματισμό. Σε περίπτωση που τα Μέλη δεν παρακολούθησαν την εισαγωγική επίσκεψη λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αποτελεί αποκλειστικά δική τους ευθύνη ο επαναπρογραμματισμός της εισαγωγικής επίσκεψης όσο το δυνατόν συντομότερα πριν την επόμενή τους προπόνηση.

Όλα τα Μέλη & οι Επισκέπτες υποχρεούνται να συμπληρώσουν & να υπογράψουν τη φόρμα Ιατρικού Ιστορικού του Club πριν την οποιαδήποτε μορφής προπόνηση. Για λόγους υγιεινής & ασφάλειας όλα τα Μέλη & οι Επισκέπτες πρέπει να διαβάσουν και να συμμορφωθούν με τα ακόλουθα: απαγορεύεται η χρήση ουσιών και αλκοόλ πριν την προπόνηση-ακολουθήστε τις οδηγίες του Προσωπικού πριν την χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού ή την παρακαλούθηση νέου προγράμματος-φορέστε  κατάλληλη, ανάλογη με την προπόνηση ενδυμασία/υποδήματα με την κατάλληλη στήριξη.

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος παρακαλείσθε να το αναφέρετε αμέσως στον Υπεύθυνο.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παρακαλείσθε να σέβεστε & να τηρείτε τις ώρες λειτουργίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες επικοινωνίας και τη διεύθυνση των Μελών, αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε Μέλους.

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του Club & παρακαλείσθε να μην καπνίζετε έξω από τις εισόδους.

ΕΡΜΑΡΙΑ

Παρακαλείσθε να μην αφήνετε τσάντες ή προσωπικά αντικείμενα στα ερμάρια κατά τη διάρκεια της  νύχτας.

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών στους χώρους προπόνησης.

ΟΥΣΙΕΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κανένα Μέλος ή επισκέπτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί, να έχει στην κατοχή του ή να διανέμει φάρμακα ή οποιαδήποτε ουσία μη νόμιμης χρήσης σε οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις του Club.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΟΦΟΡΑΣ

Η ασφάλεια των Μελών και των Επισκεπτών είναι μείζονος σημασίας για εμάς. Όλοι οι κανόνες έχουν ως σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας κατά την παραμονή σας στο Club.

Παρακαλείσθε να κινείσθε όσο το δυνατόν αθόρυβα και να συμπεριφέρεσθε ευπρεπώς έτσι ώστε να διαταράσσεται στο ελάχιστο η προπόνηση των υπόλοιπων αθλουμένων. Τα Μέλη δεν επιτρέπεται να φωνάζουν, να χρησιμοποιούν απρεπείς εκφράσεις (σε οποιαδήποτε γλώσσα) ή να συμπεροφέρονται απειλητικά ή προσβλητικά σε οποιοδήποτε άλλο Μέλος, Επισκέπτή ή μέλος του προσωπικού.

Οποιουδήποτε τύπου παραβατική συμπεριφορά (έλλειψη σεβασμού, απειλή) εναντίον των Μελών, των Επισκεπτών ή του προσωπικού, δε θα γίνεται ανεκτή και το Club θα λαμβάνει τα αντίστοιχα κατάλληλα μέτρα.

Παρακαλείσθε να σέβεστε τους υπόλοιπους όταν χρησιμοποιείτε το προσωπικό σας τηλέφωνο και να περιορίζεται τις κλήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.

Τα προσωπικά τηλέφωνα πρέπει να ρυθμίζονται στην αθόρυβη λειτουργία μέσα στο Club. Στα Μέλη που εσκεμμένα προκαλούν οποιαδήποτε καταστροφή στην περιουσία του Club ή των Μελών & των Επισκεπτών εντός των εγκαταστάσεων του Club θα αφαιρείται αυτόματα η ιδιότητα του Μέλους.

Share